SMS lån vs. forbrukslån og kredittkort

SMS lån er ikke lenger lovlig i Norge. Det var et tilbud som ga deg tilgang til lånte penger ganske raskt, mot at du betalte skyhøye renter og gebyrer. Den høyeste renten på SMS lån var på over 9000 %. I dag har forbrukslån og kredittkort tatt over dette markedet, som gir lavere renter og mer fleksibilitet. Dette har heller ikke gått ut over hurtigheten, siden bankene nå kan innhente informasjon om din inntekt og gjeldssituasjon automatisk fra skatteetaten og gjeldsregisteret.

Endret lånetilbud i Norge

Det er ikke mange år siden SMS lån ble forbudt i Norge. Dette var et av flere grep for å stagge veksten av usikret gjeld blant nordmenn. SMS lån hadde skyhøye renter, på alt fra noen hundre prosent til flere tusen. Forbrukslån og kredittkort tilbyr rente på mellom 6 og 30 %. Det utføres også kredittsjekker når du søker om disse, i motsetning til hva som ble gjort ved SMS lån. I dag er bankene lovpålagt å kredittsjekke før de innvilger lån.

  • Økt bruk av forbrukslån og kredittkort
  • Begrepet SMS lån brukes fortsatt om smålån
  • Ikke lenger mulig å søke lån over SMS
  • Kan søke lån på nett med mobilen

Tilbudet om lån over SMS har blitt utilgjengelig, og kriteriene for å få innvilget lån har blitt strengere. Bankene er lovpålagt å kredittsjekke deg før de innvilger lån, og de kan ikke innvilge mer enn 5 ganger din personlige inntekt. All gjeld regnes med, også ubrukt kreditt på kredittkort og handlekontoer. Hos flere banker har de også økt aldersgrensen og inntektsgrensen for å få innvilget forbrukslån og kreditt. Du må være minst 18 år for å kunne ta opp lån i Norge.

Kort om SMS lån

SMS lån er lån du kunne få innvilget ved å sende et kodeord til et bestemt nummer. Og ikke lenge etterpå hadde du fått pengene inn på konto. Dette var lån med kort nedbetalingstid og skyhøye renter. Praksisen rundt disse lånene er det satt en stopper for, men søker du opp SMS lån på nettet får du fortsatt treff. Flere tilbydere bruker fortsatt begrepet om smålån med kort nedbetalingstid og høy rente. Men selv om navnet er det samme fungerer disse lånene annerledes.

  • Søknad om lån med et kodeord sendt på SMS
  • Rask behandling og pengene på konto umiddelbart
  • Ikke lenger lovlig i Norge

Lavere rente med forbrukslån

Forbrukslån er et av alternativene til de gamle SMS lånene. Med forbrukslån for du en høyere lånesum, lengre nedbetalingstid og bedre vilkår for renter og gebyrer. Søker du om lån til forbruk kan du søke om opptil 600 000 kroner hos diverse banker, med en nedbetalingstid på maksimalt fem år. Hva slags rentetilbud du får avhenger av din personlige økonomi, hvor god inntekt du har og hvor mye gjeld du betjener. Hvor mye du kan låne avhenger også av inntekt og eksisterende gjeld.

Kredittkort gir fleksibilitet

Et annet alternativ for lån uten sikkerhet er kredittkort. Søker du om kreditt får du ikke beløpet utbetalt til din konto, men får tilgang til rammen gjennom et kort eller nettbank. Du kan søke om alt fra 1 000 til flere 100 000 kroner i kredittramme. Hvor mye du får avhenger av inntekten din og hva slags kort du søker om. Med kredittkort får du fleksibilitet, både når det kommer til bruk og tilbakebetaling, og en rentefri periode på opptil 90 dager.

SMS lån og renter

Rentene på SMS lån var, og er fortsatt, skyhøye. Selv om det har kommet restriksjoner på hvor mye bankene kan låne ut, har det ikke kommet restriksjoner rundt rentene. Det gjør det mulig for bankene å kreve rente på 300 %. Siden SMS lån har såpass kort nedbetalingstid og høye gebyrer blir de effektive rentene høyere. Renten regnes ut månedlig, og høye gebyrer og kort nedbetalingstid driver renten opp. Hvor mye du totalsummen for lånet kommer på avhenger hvor raskt du får nedbetalt lånet.

Når vi ser på rentene til et lån er det de effektive rentene som får mest oppmerksomhet, men vi må ikke glemme de nominelle rentene. Den nominelle renten er grunnrenten, og settes av bankene. Hvor høy eller lav nominell rente blir avhenger av bankenes krav til godtgjørelse for å låne ut penger og inflasjon, og hvor stor risiko de tar ved å låne deg penger. Den effektive renten bygger videre på den nominelle renten, og tar med ekstra kostnader som etableringsgebyr, administrasjonsgebyr og andre kostnader knyttet til lånet.

Lånevilkår på forbrukslån og kreditt

Både forbrukslån og kreditt er former for usikret gjeld, som igjen er kjent for å ha høyere rente. Men hverken forbrukslån eller kredittkort kan måle seg med SMS lån. Det blir reklamert med en rente fra 6 % hos flere sammenligningstjenester, som er knappe 1 % over renten på billån. Kredittkort starter derimot høyere, på 14 %. Det du derimot får med kredittkort er en rentefri periode på alt fra 20 til 90 dager. Dette betyr at hvis du betaler inn lånt beløp innen fristen betaler du 0 % rente.

Nedbetalingstiden på lån uten sikkerhet er fleksibel, som vil si at du kan betale ned i dit eget tempo. Så lenge du betaler minstebeløpet på 3,5 % til kredittkortselskapene er de fornøyde. Gjør du dette tar det deg fem år å nedbetale beløpet, betaler du mer korter du ned tiden. Med forbrukslån har du en nedbetalingsplan å forholde deg til, men står fritt til å betale ned mer. Alt du betaler over minstebeløp på alle lån uten sikkerhet går direkte til nedbetaling av gjeld, og ikke renter eller gebyrer.

Kredittvurdering og kriterier for lån

Når du søker lån, blir du kredittvurdert. Bankene får informasjon om din økonomiske situasjon, hvor mye du har tjent de siste tre årene og hvilken gjeld som er registrert på deg. Kredittsjekken tar kun for seg gjeld med pant, mens gjeldsregisteret informerer om usikker gjeld. Hva slags score du får avhenger av hvor høy inntekt og hvor mye gjeld du har. Høy inntekt og lite gjeld betyr lav risiko og god score. Lav inntekt og høy gjeld betyr høy risiko og dårlig score, som muligens fører til avslag.

For å få lån i Norge må du ikke bare ha god kredittvurdering, men også møte flere kriterier. Du må blant annet være minst 18 år gammel, flere banker krever at du er minst 20 år. Du må også være registrert i folkeregisteret og ha norsk telefonnummer og e-postadresse. Det er også et krav om tilknytning til Norge, enten ved at du har bodd i Norge eller at du har jobbet og skattet til Norge de siste tre årene. Og du kan heller ikke ha noen betalingsanmerkninger.

Fordeler og ulemper med usikre lån

Lån uten sikkerhet har sine fordeler og ulemper. Siden søknadsprosessen er digital og informasjon om din økonomiske situasjon kan hentes automatisk kan lånesøknadene behandles raskere, som igjen gir muligheter for raskere utbetaling til konto. Du har også en fleksibilitet, og har du ikke behov for alt du lånte kan du betale tilbake med en gang. Innvilget kreditt kan både økes og reduseres ved behov. Kredittkort har rentefri periode, men noe høyere rente. Forbrukslån har ikke rentefri periode, men tilbyr lavere rente og en forhåndsbestemt nedbetalingsplan.

Kort oppsummert

Siden SMS lån ikke er lovlig i Norge er det en mulighet som faller bort av seg selv. Hva som lønner seg av forbrukslån og kredittkort avhenger av hva du skal benytte de lånte pengene til. Trenger du de her og nå for å betale noe uforutsett kan kredittkort være løsningen. Det gir deg fleksibilitet med kredittramme, og en rentefri periode. Egner seg også best for mindre beløp. Du kan låne mer med forbrukslån, som gjør at mange benytter deg av dette til oppussing av bolig eller refinansiering.